top of page
Search

MOU Signing Between Fire Prevention and Fighting Police Department and INDUSTEK CO., LTD

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ ລະຫວ່າງ ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ແລະ ບໍລິສັດ ອິນດັດສ໌ເທັກ ຈຳກັດ

ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ, ວັນທີ 11 ທັນວາ 2023 ທີ່ ຫ້ອງການ ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ


Memorandum of Understanding Signing Ceremony for Technical Cooperation of Fire Prevention and Fighting Between Fire Prevention and Fighting Police Department, General Police Department, Ministry of Public Security

And IndusTek Co., Ltd

Vientiane Capital, December 11th, 2023 at Fire Prevention and Fighting Police Department, General Police Department, Ministry of Public SecurityComments


bottom of page